Μένουμε Σπίτι

Μετά από απόφαση του Υπουργείου και της Κυπριακής Κυβέρνησης για λήψη μέτρων αντιμετώπισης και εξάπλωσης του κορονοϊού (COVID-19), σας ενημερώνουμε ότι η σχολή μας θα συνεχισει να είναι κλειστή.
Μέλημα μας η προστασία και η υγεία όλων!
Θα σας ειδοποιήσουμε για την περαιτέρω εξέλιξη.

Following the decision by the Ministry of Health and the Government of Cyprus to take measures against the spread coronavirus (COVID-19), we inform you that the school will continue to be closed.
Our concern is the protection and health of all! We will notify you of further developments.

Welcome to SDS !

Α rhythmic welcome you to our brand new Shakallis Dance School (SDS) website!

 

This is your one-stop place to discover everything regarding dance styles, studio locations, workshops schedules, dance teachers, parties, events and many more!

 

As you will discover, we cater for all ages and all levels, with fresh beginners’ classes twice a year, in September/October and in January/February as well as special summer courses every June.

 

We are celebrating 45 years of existence, so 2020 is a special year for all of us. Follow this link to find out more.

We treat everyone as a family member, so feel free to call us for additional information, and remember… EVERYONE CAN DANCE!

 

On behalf of SDS team

Christos Shakallis

SDS Director